پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SCQ)
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: ارتباط با مدرسه (SCQ) تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش ارتباط دانش آموز با مدرسه زیر مقیاس ها: التزام در مدرسه – تعلق به مدرسه – تعهد به مدرسه – ارتباط با همسالان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: اثربخشی تحلیل شغل تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش اثربخشی تحلیل شغل در سازمان ها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: ارزیابی ابعاد موفقیت زیر مقیاس ها: ثروت و مقام – ارتباطات خانوادگی – کمک به جامعه – موفقیت شخصی – موفقیت حرفه ای – امنیت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی توانایی فرد برای به کارگیری نوآوری در شغل اش سازندگان پرسشنامه: مارتین پاتچن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۵ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: مفهوم خویشتن بک (SCT) تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی خودپنداری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: قضاوت اخلاقی (MJT) تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: ارزیابی میزان مهارت قضاوت اخلاقی افراد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۸ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT)
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سازگاری زناشویی زوجین سازندگان پرسشنامه: جی. لاک و کارل ام. والاس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید برای اطلاعات بیشتر میتوانید به پیشینه و ادبیات سازگاری ازدواج در لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات سازگاری ازدواج

آزمون ترسیم آدمک گودینالف
پرسشنامه و آزمون / دی ۶, ۱۳۹۳

عنوان آزمون: ترسیم آدمک گودینالف هدف: تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی و شخصیت کودک نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۷۶ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید