پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (IPPA-R)
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۰, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (IPPA-R) تعداد گویه ها: ۷۵ هدف: سنجش دلبستگی به مادر، پدر و همسالان و ۳ زیرمقیاس اعتماد (میزان اعتماد متقابل نوجوانان و چهره دلبستگی)، ارتباط (چگونگی ارتباط نوجوانان با والدین و همسالان) و بیگانگی (میزان خشم و عصبانیت نوجوانان از والدین و همسالان) زیر مقیاس ها: اعتماد – ارتباط – بیگانگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید