پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۱۵ آیتمی
پرسشنامه و آزمون / تیر ۲۸, ۱۳۹۶

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: اجتنابی – ایمن – دوسوگرا سازندگان پرسشنامه: هازان و شیور معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۱, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: خودارزیابی دلبستگی بزرگسالان نسبت به افراد مختلف زیر مقیاس ها: وابستگی – نزدیک بودن – اضطراب نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ)
پرسشنامه و آزمون / دی ۱۰, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) تعداد گویه ها: ۳ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: اجتنابی – دوسوگرا – ایمن نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید