پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای
پرسشنامه و آزمون / آذر ۲۲, ۱۳۹۶

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش وجدان کاری زیر مقیاس ها: قابلیت اتکا – موفقیت مداری سازندگان پرسشنامه: کاستا و مک کرای معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه وجدان از مقیاس پنج عاملی گردون
پرسشنامه و آزمون / آبان ۲۹, ۱۳۹۶

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش وجدان در افراد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه وجدان کار مدیران و کارکنان
پرسشنامه و آزمون / اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

عنوان پرسشنامه: وجدان کار مدیران و کارکنان تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش میزان وجدان کار مدیران و کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۷۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید