پرسشنامه کار تیمی
پرسشنامه و آزمون / ژوئن 6, 2018

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: سنجش کار تیمی زیر مقیاس ها: ارتباطات – هماهنگی – پشتیبانی متقابل – همبستگی – رهبری شایسته – تصمیم گیری – اهداف مشخص معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

مستند اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزانم را به کار گروهی ترغیب کنم؟

عنوان مستند: اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزانم را به کار گروهی ترغیب کنم؟ چگونگی ترغیب دانش آموزان موضوعی است که در قالب اقدام پژوهی حاضر مطالعه شده است. بدون شک موفقیت هرگونه برنامه آموزشی مرهون مشارکت دانش آموزان در قالب آن برنامه و وجود روحیه کار جمعی و گروهی در بین دانش آموزان می باشد. براین اساس با مشاهده وضعیت نامناسب دانش آموزان از لحاظ فعالیتهای گروهی اقدام به گردآوری مطالبی در این خصوص کردم و با استفاده از نظرات همکاران طرح هایی جهت اجرا ارائه گردید. پس از اجرای طرح های پیشنهادی به گواهی همکاران و اولیای دانش آموزان و نیز براساس مشاهدات انجام گرفته تغییرات اساسی در زمینه فعالیت های گروهی دانش آموزان ایجاد گردید و جو مدرسه به کلی دگرگون شد. فهرست مطالب چکیده ۱- مقدمه ۲- توصیف وضعیت موجود ۳- گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری تعریف کار گروهی ضرورت فعالیت های گروهی مزایای فعالیت های گروهی مشکلات فعالیت های گروهی مسئولیت فردی مشارکت برابر انتظارات از نقش دانش آموز فواید کار گروهی در مدرسه کسب مهارت اجتماعی شدن فراگیری بهتر و بیشتر ایجاد حس رقابت شروع کار منصفانه کار کردن هدایت گروه بروز مشکلات دلایل نیاز به کار گروهی در…

پرسشنامه میزان تمایل به کار تیمی
پرسشنامه و آزمون / ژانویه 5, 2015

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش میزان تمایل به کار تیمی افراد زیر مقیاس ها: تمایل به کار تیمی – اعتماد – انگیزه – شایستگی – تعهد و مسئولیت پذیری – مدیریت حمایت کننده – سیستم ارزیابی عملکرد – سیستم پاداش و تشویق – دستورالعمل یا آئین نامه اجرایی – آموزش معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس
پرسشنامه و آزمون / ژانویه 4, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی سازندگان پرسشنامه: ایوانز و جارویس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   فوری دانلود کنید